พันธมิตรของเรา

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวความของเรา ในบางกรณีซึ่งอาจมีความจำเป็น เราอาจจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อันหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับข้อพิพาทให้มีความรัดกุมในระดับสูงสุด