พันธมิตรของเรา

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวความของเรา ในบางกรณีซึ่งอาจมีความจำเป็น เราอาจจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อันหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับข้อพิพาทให้มีความรัดกุมในระดับสูงสุด

 

Call 02-686-3411

Fax 02-686-3433

1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ตึก B ชั้น 47 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

©2018 by Thai Medical Law Office.