บริการของเรา

ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอันหลากหลาย เราพร้อมที่จะให้บริการท่านด้วยบทบาทต่าง ๆ อาทิ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นักบรรยาย นักเจรจาไกล่เกลี่ย ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจ ฯลฯ ด้วยความเชี่ยวชาญประกอบคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ตั้ง เพื่อประสานประโยชน์ให้ท่าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย และสังคม ให้เกิดขึ้นอย่างสมดุล

 
Power of Attorney

ว่าความทั่วราชอาณาจักร

Call 02-686-3411

Fax 02-686-3433

1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ตึก B ชั้น 47 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

©2018 by Thai Medical Law Office.